House of Digital

Digitalisering - gjør din bedrift enda mer lønnsom!

 

Av: Baard Persson Vaage, Styreleder

 

Tid er penger

House of Digital kan hjelpe deg og din bedrift med digitalisering. I dagens samfunn er det knapphet på tid. Tid til å gjennomføre alle de oppgaver som skal gjøres i en bedrift i løpet av en dag, uke eller måned. Digitalisering handler om å automatisere standard arbeidsoppgaver slik at de ansatte kan bruke tiden på å øke omsetningen. I tillegg til dette skaper digitaliseringsløsninger en bedre bunnlinje fordi digitaliseringen sørger for at mange av de tradisjonelle oppgavene blir digitalisert og gjennomføres på en raskere måte. Digitalisering må ikke koste veldig mye og kan gjennomføres på kort eller lang tid. Dette avhenger alt etter hvilken bedrift du representerer, bransje, antall ansatte og hvilke kjernesystemer du/dere har i dag.  

 

Nytt Kjernesystem

House of Digital hjelper ofte til med å lage ett nytt kjernesystem (Datasenter eller Visualiseringssenter) slik dere henter opp data fra ulike systemer i en ny løsning. Da får man kontroll over de viktigste data på ett sted. Data deles med ansatte, mellomledere og ledere slik at man får en samlet oversikt over bedriftens status til enhver tid. Her er det viktig å få koblet sammen vareforbruket med økonomi i tillegg til salg + ansatte slik at man hele tiden kan følge med på lønnsomhet og ikke minst hva man tjener pr. minutt, pr. time og pr. dag.

 

Ansatte

De ansatte må involveres med en gang og de er med på å skape digitaliseringsløsningene slik at alle arbeidsoppgaver blir digitale og de ansatte blir trygge på løsningene. Vi kombinerer ofte flere systemer og løsninger (les hardware/software) slik ikke alt må lages på nytt. Mye av det som finnes i bedrifter er bra og kan enkelt gjenbrukes. Vi lager løsninger som spiller sammen med eksisterende løsninger.  

 

Faser og implementering

Våre konsulenter sørger for at du som kunde får god oppfølging med forstudie før prosjektet starter, slik at vi er sikker på hvilke oppgaver som skal løses. Flere faser for implementering gjør at ikke alle endringer kommer med en gang og at du som bedrift kan implementere løsningen over tid.

 

Vi har kompetente konsulenter med bred erfaring innen digitalisering / IT, noe som gjør at du skal være trygg på du får en løsning som løfter din bedrift til nye høyder!

  

Oppsummering

– Registrere ting ett sted

– Bedre kostnadskontroll

– Alle ansatte har samme informasjon – lik og god informasjon

– Forenkle og forbedre arbeidsprosesser og flyt

– Kutte ned på evt. Excel ark

– Samkjøre flere systemer til ett hoved (kjernesystem) system

– Økt lønnsomhet

 

Referansekunder på forespørsel!

Baard profil